Email:
Hotline: 0938 823 828
Icon Collap

Rót vốn nghìn tỷ xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh trong tương lai

Theo lộ trình, đến năm 2020, Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh với tổng kinh phí 941 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến 2025, Đà Nẵng sẽ đạt chỉ tiêu thông minh hóa các ứng dụng với tổng kinh phí dự kiến 1.197 tỷ đồng.

Việc triển khai Đề án là một nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó có mục tiêu: đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Đề án xây dựng thành phố thông minh (TPTM) được TP Đà Nẵng xác định là một trong các dự án động lực, trọng điểm, tạo cơ hội để Đà Nẵng phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Nẵng trong tương lai.

rot von nghin ty xay dung da nang tro thanh thanh pho thong minh trong tuong lai - Rót vốn nghìn tỷ xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh trong tương lai

Mục đích của đề án này là xây dựng TP Đà Nẵng trở thành TPTM thông qua việc ứng dụng các thành tựu CNTT-TT, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực… Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích, môi trường sống tốt cho người dân và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xây dựng TPTM.

Đà Nẵng xác định, khung kiến trúc tổng thể xây dựng TPTM dựa trên sáu trụ cột trên cơ sở mô hình khung kiến trúc ứng dụng CNTT-TT ở 17 lĩnh vực cần triển khai. Sáu trụ cột khung kiến trúc TPTM cho Đà Nẵng gồm: quản trị thông minh; kinh tế thông minh, giao thông thông minh; môi trường thông minh, đời sống thông minh và công dân thông minh.

Theo đó, Đà Nẵng rót nguồn kinh phí lớn đầu tư, xây dựng trên tất cả các trụ cột chính, trong đó, từ nay đến năm 2020, Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh với tổng kinh phí thực hiện 941 tỷ đồng; trong đó, từ nguồn vốn sự nghiệp CNTT 20,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư phát triển 324,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn triển khai BT 550 tỷ đồng và nguồn vốn doanh nghiệp là 46 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 đến 2025, thông minh hóa các ứng dụng với kinh phí dự kiến 1.197 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn sự nghiệp CNTT 5 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển 300 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 150 tỷ đồng, nguồn vốn PPP 700 tỷ đồng và 42 tỷ đồng từ doanh nghiệp.

Đà Nẵng hiện là địa phương duy nhất trong cả nước 10 năm dẫn đầu chỉ số Việt Nam ICT Index, đây là một trong những nền tảng cốt lõi, quyết định để xây dựng thành công TPTM.

Việc khởi động Đề án góp phần đạt được mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế tri thức; là trung tâm khởi nghiệp – đổi mới – sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền trung – Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ Lễ công bố Đề án thành phố thông minh, chính quyền TP Đà Nẵng và Ví điện tử MoMo đã chính thức ký thoả thuận triển khai thanh toán dịch vụ hành chính công thông qua Ví điện tử. Với sự hợp tác này, Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán điện tử theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Theo nội dung thoả thuận, Ví điện tử MoMo cung cấp giải pháp thanh toán điện tử để thu phí đối với các dịch vụ hành chính công do các cơ quan hành chính tại Đà Nẵng cung cấp. Người dân có thể thanh toán phí dịch vụ thông qua cổng thanh toán trên Cổng thông tin chính quyền điện tử của thành phố (https://egov.danang.gov.vn) hoặc sử dụng ứng dụng Ví MoMo để thực hiện thanh quán tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Trung tâm Hành chính công Đà Nẵng. Hiện nay hai bên đã hoàn thành đấu nối kỹ thuật và chính thức đưa dịch vụ vào sử dụng kể từ ngày 2-4. Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp mở rộng mô hình thanh toán điện tử cho các dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như thu phí chung cư, phí đỗ xe, học phí, viện phí, thanh toán cho nhà hàng, khách sạn, cơ sở du lịch…

 

0938 823 828 Nhận bảng giá